25 February 2015

Gemeentemuseum Den Haag

Het Gemeentemuseum in Den Haag heeft lange tijd een te hoog ziekteverzuim gehad.

Dit verzuim is sterk gereduceerd (van 7% naar 3%) waarbij de structurerende en verfrissende aanpak van het bureau ANDARE een belangrijke rol heeft gespeeld.

Door de museumbrede introductie van een nieuwe blik op verzuim wordt er zowel door werkgever als werknemer a